کنترلر UTC آنالوگ

برند: C-MAX

 قیمت: 15.000 تومان

 

 

CX-VI30T-70-UTC

700 خط افقی SONY CCD effio-e

40متر دید در شب UTC OSD

لنز 2.8-12 میلیمتر وریفکال

 59000 تومان

 

CX-VI30T-3089

700 خط افقی

40متر دید در شب

لنز 2.8-12 میلیمتر وریفکال

 53000 تومان

 

 

CX-DVJ30-70

700 خط افقی SONY CCD effio-e

30متر دید در شب UTC OSD

لنز 2.8-12 میلیمتر وریفکال

 54000 تومان

 

 

CX-DVJ30-CM3089

700 خط افقی

30متر دید در شب

لنز 2.8-12 میلیمتر وریفکال

 48000 تومان

EN-VI30T-65

700 خط افقی SONY CCD

40متر دید در شب

لنز 2.8-12 میلیمتر وریفکال

59000 تومان

EN-BSW-70

700 خط افقی SONY CCD

دوربین باکس صنعتی

قابلیت نصب انواع لنز ثابت و وریفکال

55000 تومان

 

 

EN-DVJ30-70A

700 خط افقی SONY CCD

 30متر دید در شب

لنز وریفکال 2.8 به 12 میلیمتر

53000 تومان

EYEVISION E-215

700 خط افقی SONY CCD

 50متر دید در شب

لنز 4 میلیمتر

 44000 تومان