Pyronix KX15ed

زاویه دید: 85 درجه

برد: 15متر

ارتفاع نصب: 2.4 متر

جهت چک کردن موجودی نماس بگیرید

چشم FUTAL

زاویه دید 105 درجه

برد 15 متر

25.000 تومان

جهت قیمت همکار تماس بگیرید